Aplikacje mobilne


do busoli dwie, do zoltana (czyli magazynowa), jakać do demetera(?), teraz dla KAPEcu, dla Brydzystów (BridgeCaddyBridgeAssistant), 

Virditascross?