Treść na stronie dokumentacji


Cechy wspólne

  1. is_active, date_from i date_to - item jest widoczny jeśli visible is true oraz daty są poprawne (lub puste)
  2. Wszystkie teksty są translowane

Menu

  1. Menu są identyfikowane po code
  2. Istnieją 2 predefiniowane menus: main & footer. Nie wolno ich usunąć. Ani zmienić im kod