Zamówienie nr 2 na projekt NFOŚiGW


Postępowanie ofertowe nr 2/05/2018 na dostarczenie wyposażenia stanowiska pracy oraz wyposażenia warsztatu Dane Zamawiającego Firma Anteeo – Łukasz Izbaner Dostawcy Produktów - zamówienie numer 2_05_2018 w ramach realizacji projektu pn. „Za...

Czytaj więcej

Zamówienie nr 1 na projekt NFOŚiGW


POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 1/05/2018 na dostarczenie sprzętu komputerowego, mobilnego oraz wyposażenia biura Dane Zamawiającego Firma Anteeo – Łukasz Izbaner poszukuje Dostawcy Produktów - zamówienie numer 1_05_2018 w ramach realizacji projek...

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz OŚIGW


Realizujemy projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”. Tytuł projektu : Z...

Czytaj więcej

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej