Narodowy Fundusz OŚIGW


Realizujemy projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”.

Tytuł projektu : Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z koncepcją Internet-of-Things (IOT) do pomiaru i kontroli gospodarki energetycznej w budynkach.

Produkt, który ma być rezultatem prowadzonych prac ma na celu nie tylko zaoferowanie automatyzacji zarządzania energią w budynku, co jest obecnie dość powszechnie oferowane przez czołowe koncerny światowe, ale także (albo przede wszystkim) zastosowanie sieci neuronowych do nauki i predykcji sposobu użytkowania budynku. Jeśli uda się w skuteczny sposób nauczyć sie neuronową jak użytkowany jest budynek (godziny pracy, charakterystyka źródeł światła i ciepła, charakterystyka termoizolacyjna ścian etc.) to można rozważyć rozwój systemu w kierunku do autonomicznej pracy - bez udziału człowieka/administatora (aczkolwiek nie wykluczając nadrzędnej funkcji administracyjnej człowieka).

Analizując potencjał projektu w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku automatyki domowej zauważyć należy przede wszystkim odwrotny trend w podejściu do automatyki budynkowej i instalacji budynków inteligentnych. Zarówno na rynku krajowym (Fibaro, Zamel ExtaFree, BleBox) jak i międzynarodowym (Sorel, Danfoss, Schneider) obserwujemy dynamiczny rozwój osprzętu realizującego ideę loT w odniesieniu do łatwości sterowania urządzeniami za pośrednictwem komputera i smartfona. Regularnie pojawiające się nowości produktowe standardowo zakładają możliwość pracy w chmurze obliczeniowej i dostęp z poziomu aplikacji mobilnej. Jednakże każdy z tych systemów - niezależnie od technicznych rozwiązań komunikacyjnych i interfejsowych - służy wygodzie sterowania realizowanego przez człowieka.

Innowacyjność projektu bazuje zasadniczo na spostrzeżeniu, że prawdziwie inteligentny interfejs, to taki, który maksymalnie dużo funkcji pararnetryzacyjnych potrafi dobrać samodzielnie. Pozostawiając człowiekowi możliwość ingerencji w program i przejęcia sterowania tylko wtedy, gdy wymaga tego sytuacja. Ponadto nawet w produktach dostępnych na rynku lub prezentowanych na targach jako wersje rozwojowe brakuje urządzeń pozwalających na łatwą integrację w kompletny system dużego wachlarza urządzeń różnych dostawców i operujących w różnych mediach (np. targi CeBIT, Hanower 2015 odbywały się pod hasłem Internet of Things i nie było tam bodajże ani jednego wystawcy, który stawiałby na otwartość protokołu i interoperacyjność, wszyscy budowali własne zamknięte ekosystemy sterujące wąską grupą urządzeń od jednego producenta).

Obecny stan techniki wyraża się sterownikami z nastawą czasową, ręczną lub nastawą za pośrednictwem sieci Internet, jednak z udziałem człowieka. Na rynku brak jest rozwiązań autonomicznych, sprawdzających obecność użytkownika i dostosowujących się do niego.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii środowiskowej służącej m.in. ograniczeniu oddziaływania zakładów / instalacji / urządzeń na środowisko oraz wykorzystywaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS obszar KIS 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo).

Projekt składa się z 5 etapów:

  1. Wydajność możliwości analityczne centralnej platformy porównującej zużycia i stopień optymalizacji gospodarki energetycznej w budynkach

  2. Długość i skuteczność fazy uczenia dla sztucznej inteligencji sterownika budynkowego

  3. Możliwość monitorowania i kontrolowania czynników wpływających na energochłonność i ekologię instalacji

  4. Zmiana podejścia najczęściej stosowanych ograniczonych i zawodnych czujników i zastąpienie ich mikroprocesorem, który będzie nadzorował kilka parametrów i na tej podstawie oszacowywał prawdopodobieństwo i skalę użytkowania pomieszczenia

  5. Produkcja krótkiej serii prototypów urządzeń do testów systemu, przygotowanie konfiguracji i metod oceny poprawności ich działania w miejscach instalacji dla planowanych instalacji prototypu produktu.

Efekt ekologiczny dzięki przyjętemu zaproponowanemu rozwiązaniu wyznaczyć będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku dzięki zastąpieniu jednej ciągłej nastawy sprecyzowanej dla danej godziny (np. tryb nocny/dzienny) wartościami zmiennymi, które będą miały zastosowanie w naszym systemie. Efekt ekologiczny będzie mierzony poprzez:

  • zmniejszenie zażycia energii elektrycznej; na oświetlenie w stosunku do budynku referencyjnego;

  • zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i wentylację; według średniego zużycia energii w budynku zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, w stosunku do budynku referencyjnego;

  • spadek emisji CO2 - pośrednio, w związku z efektem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej.


Wartość projektu : 647 653,00 PLN
Kwota dotacji: 518 122,00 PLN
Wysokość dofinansowania : 80,00%

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej