Wyłonienie najkorzystniejszej oferty dla zamówienia nr 1


WYŁONIENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POSTĘPOWANIA OFERTOWE NR 1/05/2018
NA DOSTARCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MOBILNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA BIURA

Dane Zamawiającego

Firma Anteeo – Łukasz Izbaner poszukuje dostawcy produktów – na zamówienie numer 1_05_2018 w ramach realizacji projektu pn. „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z koncepcją Internet-of-Things (IOT) do pomiaru i kontroli gospodarki energetycznej w budynkach” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 47/2018/Wn02/NE-oa-ku/D z dnia 16.03.2018.

Dane Zamawiającego:

Anteeo – Łukasz Izbaner
ul. Kwiatowa 25
86-010 Koronowo
NIP: 967-063-95-36
REGON: 340370280
reprezentowana przez: Łukasza Izbanera - właściciela

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ofertowego był zakup oraz dostarczenie urządzeń do siedziby firmy:

Anteeo – Łukasz Izbaner
ul. Dworcowa 35
86-010 Koronowo

e-mail: biuro@anteeo.com.pl
nr tel:+488 52 382 46 61 / +48 730 989 303

Sprzęt komputerowy

1. Notebook:

  • Ilość - 1 szt.

2. Notebook:

  • Ilość - 2 szt.

3. Monitory:

  • Ilość – 3 szt.

Szczegóły podane są w postępowaniu ofertowym nr 1/05/2018.

Sprzęt mobilny

1. Telefon:

  • Ilość – 4 szt.

Szczegóły podane są w postępowaniu ofertowym nr 1/05/2018.

Urządzenia pośredniczące i moduły komunikacyjne

1. Urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej:

  • Ilość – 1 szt.

2. Urządzenie sieciowe NAS:

  • Ilość – 1 szt.

Szczegóły podane są w postępowaniu ofertowym nr 1/05/2018.

Wyposażenie biura

Należy zakupić i dostarczyć:

1. Urządzenie wielofunkcyjne:

  • Ilość – 1 szt.

Szczegóły podane są w postępowaniu ofertowym nr 1/05/2018.

Złożone oraz wyłonienie najlepszej oferty

W ramach rozpoczętego postępowania ofertowego numer 1/05/2018 wpłynęły dwie oferty . Każda z ofert spełniała wymagania:

• terminu złożenia oferty;

• wystawienia faktury VAT;

• terminu realizacji zamówienia;

• gwarancji na przedstawiony sprzęt.

Oferty zostały złożone przez firmy:

  • Leszek Olejnik Servicecom It Solution, REGON: 220894056, NIP: 8421625084; ul. Nadrzeczna 3a; 77-138 Borowy Młyn, woj. pomorskie; na kwotę 42 757,26 zł brutto.

  • Marek Kowalski Inter-Comp.Pl; NIP: 967-038-64-14, REGON: 093166716; ul. Dworcowa 36a/9; 86-010 Koronowo; woj. kujawsko-pomorskie; na kwotę 41 451,00 zł brutto.

W związku z ustanowionym kryterium wyboru najlepszej przedstawionej oferty pod względem składnika: cena: 100% wygrała oferta przedstawiona przez firmę Marek Kowalski Inter-Comp.Pl; ul. Dworcowa 36a/9; 86-010 Koronowo; woj. kujawsko-pomorskie.

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej