Polityka prywatności


Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celem ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą nową Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).


1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym. 
1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie anteeo.com.pl (zwanym dalej: „Serwisem”). Administratorem danych osobowych jest Anteeo - Laboratorium Zastosowań Informatyki Łukasz Izbaner, ul. Dworcowa 35, 86-010 Koronowo (dalej: Administrator).
1.2.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, kontaktowym i analitycznym:
1.2.1.   zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;
1.2.2.   realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia;
1.2.3.   rozpatrywania reklamacji Użytkownika;
1.2.4.   informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
1.2.5.   statystycznym, badawczym.
Poprzez kliknięcie opcji dostępnej przed złożeniem zapytania  „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą wówczas przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o dostarczaniu nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.
1.3.  Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.
 
2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.
Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. 

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis - anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe, liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2.5  korzystając z rozwiązania Google Search Console i Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się tutaj.
Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje kontaktu. Jeżeli realizacja usług lub zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa (w tym zabroniona), złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość zwrotną.
 
Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
 
2.1.  Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie. 
2.1.1.   W celu złożenia zapytania Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, adres e-mail i numer telefonu. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.
2.1.2.   Serwis umożliwia kontakt z Serwisem za pomocą:

  • formularza kontaktowego,
  • telefonu,
  • poczty e-mail,
  • komunikatora Skype.

Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz imię, nazwisko adres e-mail, nick, numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym określonym w ppk 1.2.4., tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika. 
2.1.3.   Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera dostępnego w zakładce "Kontakt". Użytkownik zapisując się do newslettera podaje dane takie jak: adres e-mail. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego newslettera.
2.1.4.   Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie danych na adres e-mail: biuro@anteeo.com.pl lub wysłać list polecony na adres: Anteeo Łukasz Izbaner, ul. Dworcowa 35, 86-010 Koronowo.
2.1.5.   Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera wysyłając wiadomość z prośbą o usunięcie z newslettera na adres e-mail: biuro@anteeo.com.pl.
 
3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
3.1.  Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.5.
3.2.  Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których Serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
3.3.  Rodzaje plików cookies:
W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:
- tymczasowe (sesyjne) to pliki, które tymczasowo znajdują się w pamięci przeglądarki; pozostają w jej pamięci do chwili zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki),
- stałe to pliki, które pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki,
- własne - pochodzą bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej,
- zewnętrzne, które pochodzące z zewnętrznej zewnętrznej niżeli witryna odwiedzana (np. Google Analytics),
- niezbędne umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w serwisie,
- reklamowe umożliwiające dostarczenie treści reklamowych, które dostosowane są do zainteresowań użytkownika.
 
Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż:
⎯ pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.
3.4.  Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. 
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
⎯ niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
⎯ każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
⎯ usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy biuro@anteeo.com.pl wszelkie pytania i wątpliwości, a administrator Serwisu udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie z Serwisu. 
Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.
3.5.  Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Użytownika z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Użytkownik znajduje się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Użytkownika adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.
 
4. Zabezpieczenia
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).
Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu: SSL.
Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Zmiany w polityce prywatności
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.
 
6. Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: biuro@anteeo.com.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Wygenerowano na podstawie bezpłatnego wzoru z serwisu mikroPorady.pl
Sfinansowano z 1% podatku w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
Korzystaj bezpłatnie, codziennie i bez ograniczeń.

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej