Pomiary i wizualizacje danych


Od wielu lat rozwijamy systemy telemetryczne oraz oprogramowanie do zbierania i wizualizowania danych pomiarowych.

 


Niezależnie od natury mierzonego zjawiska, potrafimy dobrać odpowiedniej klasy sprzęt i skomunikować się z nim, aby pozyskać i zapisać dane. Baza danych każdorazowo jest dostosowywana do charakteru pomiaru, tak aby zapewnić z jednej strony dokumentację danych źródłowych, a z drugiej strony oferować efektywną wydajność w obróbce i wizualizacji zapisanych wartości. Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania do pomiaru zużycia energii i innych mediów, ale często realizujemy również systemy dokumentujące inne wielkości fizyczne, przykładowo:

  • temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie powietrza;
  • zużycie wody, przepływ ludzi i pojazdów, przeładunek towarów masowych;
  • cykle pracy i zużycie maszyn;
  • efektywność linii produkcyjnych i dozowanie materiałów (płynnych lub sypkich).
     

Istotą tak tworzonych systemów jest połączenie trzech funkcji:

  1. Bieżącej wizualizacji procesu, która pozwala szybko podejmować decyzje i reagować na sytuacje niepożądane.
  2. Analizy i raportowania danych historycznych, która pozwala udokumentować stan faktyczny i prześledzić zmiany, jakie doprowadziły do określonych sytuacji (a nierzadko również oszacować koszty związane z tymi procesami).
  3. Reagowania sygnałami sterującymi, które umożliwia natychmiastowe podjęcie reakcji w sytuacji przekroczenia zadanych wartości progowych lub nawet prognozy przekroczenia (wczesne reagowanie na podstawie trendu, zanim proces osiągnie wartości krytyczne).


Tak rozumiana telemetria, jako współpraca wielu urządzeń zbierających dane i sterujących procesami w ramach jednej platformy IoT, to nasze know-how, które oferujemy nie tylko organizacjom przemysłowym, ale przede wszystkim działom R&D, jednostkom akademickim oraz administracji publicznej. Wszędzie tam, gdzie wizualizacja i analityka pozwala wspierać działanie optymalizacyjne i szybkie reagowanie w sytuacjach krytycznych. 

 

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej