Wyłonienie najkorzystniejszej oferty dla zamówienia nr 2


WYŁONIENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POSTĘPOWANIA OFERTOWE NR 2/05/2018
NA DOSTARCZENIE WYPOSŻENIA SATNOWISKA PRACY ORAZ WYPOSAŻENIA WARSZTATU

Dane Zamawiającego

Firma Anteeo – Łukasz Izbaner szuka dostawcy produktów opisanych w zamówieniu numer 2_05_2018 w ramach realizacji projektu pn. „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z koncepcją Internet-of-Things (IOT) do pomiaru i kontroli gospodarki energetycznej w budynkach” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 47/2018/Wn02/NE-oa-ku/D z dnia 16.03.2018.

Dane Zamawiającego:

Anteeo – Łukasz Izbaner
ul. Kwiatowa 25
86-010 Koronowo
NIP: 967-063-95-36
REGON: 340370280
reprezentowana przez: Łukasza Izbanera - właściciela

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ofertowego było zakupienie, dostarczenie oraz wykonanie zamówienia do siedziby firmy:

Anteeo – Łukasz Izbaner
ul. Dworcowa 35
86-010 Koronowo

e-mail: biuro@anteeo.com.pl
nr tel:+488 52 382 46 61 / +48 730 989 303

Wyposażenie stanowiska pracy

1. Krzesła biurowe:

  • ilość 6szt.;

Szczegółowe informacje zawarte są w postępowaniu ofertowym numer 2/05/2018.

2. Usługa adaptacji i modernizacji istniejących stanowisk pracy:

  • ilość – 3 komplety;

Szczegółowe informacje zawarte są w postępowaniu ofertowym numer 2/05/2018.

Wyposażenie warsztatu

1. Stół warsztatowy;

Jeden solidny nowy stół warsztatowy, o parametrach:

  • ilość – 1 szt,;

Szczegółowe informacje zawarte są w postępowaniu ofertowym numer 2/05/2018.

Złożone oferty oraz wyłonienie najlepszej oferty

W ramach rozpoczętego postępowania ofertowego numer 2/05/2018 wpłynęły trzy oferty.

Każda z przedstawionych ofert spełniała wymagania:

  • terminu złożenia oferty;

  • możliwości wystawienia faktury VAT przez oferenta;

  • zadeklarowania realizacji zamówienia do dnia 22.06.2018;

  • gwarancji na przedstawiony elementy oferty.

Oferty zostały złożone przez firmy:

  • Firma Remontowo- Budowlana Krzysztof Miłkowski, ul. Halicka 8, 85-137 Bydgoszcz, NIP: 554-243-19; na kwotę 28 232,00 złotych brutto;

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe GAMA Tomasz Zygowski, ul. Droga do Różanny 14, 86-010 Koronowo, NIP: 554-223-95-62, na kwotę 22 770,00 zł netto (28 007,10 zł brutto);

  • Biuro Handlowo – Usługowe PRO-CENT Dominik Karczewski, ul. Żmudzka 26, 85-028 Bydgoszcz, NIP: 554-015-96-23, na kwotę 19 918,10 zł netto (24 499,26 zł brutto).

Kryterium wyboru najlepszej przedstawionej oferty analizowane zostało pod względem dwóch składników:

a) terminu dostarczenia zamówienia liczony od daty wystawienia zlecenia lub podpisania umowy: 10%, w której każda z ofert przedstawiła ten sam termin realizacji zamówienia oparty na maksymalnym terminie opisanym w postępowaniu ofertowym.

b) wartości zmówienia: 90%; w której wygrała oferta przedstawiona przez firmę Biuro Handlowo – Usługowe PRO-CENT Dominik Karczewski, ul. Żmudzka 26, 85-028 Bydgoszcz.

Biorąc pod uwagę powyższe składniki wygrała firma: Biuro Handlowo – Usługowe PRO‑CENT Dominik Karczewski, ul. Żmudzka 26, 85-028 Bydgoszcz.

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej